Dòng sự kiện:
Đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ có ít nhất 13.787 căn hộ nhà ở xã hội
25/09/2023 19:15:44
Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh hoàn thành ít nhất 13.787 căn.

Thực hiện Quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp trong giai đoạn từ 2021 đến 2030" ban hành ngày 20/9/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Mai Xuân Liêm, đã ký Kế hoạch số 228/KH-UBND về việc triển khai Đề án nói trên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông báo của UBND tỉnh Thanh Hóa, mục tiêu của tỉnh là phát triển các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân với chất lượng cao và giá cả phù hợp với khả năng tài chính của các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng sẽ khuyến khích các tầng lớp kinh tế tham gia vào việc phát triển nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.

Đồng thời, sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, và người nghèo gặp khó khăn trong việc tìm nhà ở. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành mục tiêu về tổng số căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở công nhân theo chỉ tiêu được đề ra trong Đề án cho tỉnh Thanh Hóa.

Một dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành tại Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 13.787 căn hộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Trong đó, khoảng 6.287 căn hộ sẽ được hoàn thành trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, và khoảng 7.500 căn hộ sẽ hoàn thành trong giai đoạn từ 2026 đến 2030.

Để đảm bảo việc thực hiện Đề án, UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, đồng thời yêu cầu chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành rà soát và điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, theo quy định của Luật Nhà ở và phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn từ 2021 đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Điều này sẽ làm cơ sở để UBND tỉnh chấp thuận việc đầu tư vào các dự án. Sở Xây dựng tỉnh cũng chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn từ 2021 đến 2025.

Hơn nữa, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cũng phải phối hợp với các đơn vị có liên quan để rà soát và thực hiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án được nêu trong Phụ lục 02 và các dự án nhà ở xã hội được đề xuất bổ sung. Các dự án này sẽ được đưa vào danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại cũng sẽ được xem xét và chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư sau khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. UBND tỉnh sẽ trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án này, tạo cơ sở để chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến