Dòng sự kiện:
Doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản bằng 91,3% thành lập mới
02/05/2019 07:45:05
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu doanh nghiệp 4 tháng đầu năm, cho thấy lượng doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng ấn tượng. Tuy nhiên, doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, phá sản cũng rất lớn.

Cụ thể, trong tháng 4/2019, cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

“Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2019 đạt cao nhất trong 4 tháng đầu năm nay”, Tổng cục Thống kê lưu ý.

Với kết quả trên, trong 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%.

Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414,4 nghìn tỷ đồng.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong 4 tháng đầu năm nay phần lớn các lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 16,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 37,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 14%; 5,8 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,3%), tăng 1,8%; 5,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 8,3%; gần 2,5 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 5,7%), tăng 24%...

Bên cạnh đó, trong tháng 4/2019 cả nước còn có 2.714 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 44,4% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 4/2019 là 2.495 doanh nghiệp, tăng 81,7% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo lĩnh vực hoạt động, có 6,9 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 40,4%), tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước; có 2,4 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,2%), tăng 10,6%; 2,1 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,1%), tăng 15,7%; có 990 doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 5,8%), tăng 16,9%; có 842 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5%), tăng 16,5%...

Bên cạnh đó, trong tháng 4/2019 có 1.904 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,2% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm nay còn có 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 4/2019 là 1.189 doanh nghiệp, tăng 23,9% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2019 có 5.305 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,1 nghìn doanh nghiệp (chiếm 40%), tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo có 566 doanh nghiệp (chiếm 10,7%), giảm 15,3%; xây dựng có 501 doanh nghiệp (chiếm 9,4%), giảm 2,7%.

Như vậy, lượng doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động, giải thể, phá sản vẫn rất lớn, trong 4 tháng đầu năm 2019 ở mức tương đương với 91,3% số doanh nghiệp thành lập mới. 

Tuy nhiên tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng đầu tiên ghi nhận tổng lượng doanh nghiệp thành lập mới vượt số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản.

Theo Thời báo ngân hàng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến