Dòng sự kiện:
'Ém' thông tin, nhiều doanh nghiệp trên sàn bị phạt hàng trăm triệu đồng
03/10/2022 10:44:36
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra loạt quyết định xử phạt 4 doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán với tổng số tiền là 765 triệu đồng.

UBCKNN đã ra quyết định xử phạt Công ty CP Tân Phú Việt Nam (mã TPP) tổng số tiền 210 triệu đồng vì có nhiều vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Theo đó, công ty không có quy định tại quy chế nội bộ về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Cùng đó, Công ty CP Tân Phú Việt Nam không đảm bảo thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định. Ông Ngô Đức Trung là thành viên Uỷ ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Phó Tổng Giám đốc CTCP Tân Phú Việt Nam.

Chưa hết, CTCP Tân Phú Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu trong kỳ; nội dung công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022.

Công ty CP Công trình giao thông Đồng Nai (mã DGT) bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I, quý II/2021; Nghị quyết HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của ông Trần Ngọc Minh và bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT; nội dung công bố thông tin định kỳ 6 tháng và năm 2021 về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu 200 tỷ đồng năm 2019.

UBCKNN còn xử phạt Công ty CP Camimex Group (mã CMX) số tiền 310 triệu đồng cho nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Cụ thể, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021 tổ chức 23 cuộc họp HĐQT. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, có 21 cuộc họp.

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Bên cạnh đó, Camimex đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.

Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty. Tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Camimex đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, giao dịch giữa CMX với Công ty CP Camimex, Công ty CP Camimex Foods và Công ty CP Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT thông qua. Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Camimex Group đã cho Công ty CP Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Công ty CP Chứng khoán Phố Wall (mã WSS) bị phạt số tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý chứng khoán của khách hàng.

Tác giả: Việt Linh

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến