Dòng sự kiện:
Vi phạm hàng loạt lỗi, Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng
30/09/2022 09:11:33
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Camimex Group vì đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Quyết định số 724 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ rõ hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021.

Cụ thể, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021 tổ chức 23 cuộc họp Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, có 21 cuộc họp.

Ngoài ra, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, CMX chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tại BCTC kiểm toán năm 2020 và 2021, BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cử phạt hành chính Camimex Groupx 310 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Camimex đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán.

Ngày 13/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty. Tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Đồng thời, Camimex đã vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, giao dịch giữa CMX với Công ty Cổ phần Camimex, Công ty Cổ phần Camimex Foods và Công ty Cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/HĐQT thông qua. Từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Camimex Group đã cho Công ty Cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận.

Với những hành vi sai phạm trên, Camimex Group sẽ phải nộp phạt hành chính tổng cộng 310 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến