Trong báo cáo chuyên đề về “Thời điểm xem xét định kỳ của các ETF ngoại”, các chuyên gia của VNDIRECT Research cho biết, Fubon ETF (quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE VN30) vẫn duy trì đà hút vốn ròng từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022, trong khi VNDiamond ETF bị rút vốn trong cùng giai đoạn.

Fubon ETF trở thành quỹ ETF hút vốn hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam với dòng vốn ròng đạt 5.718 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2022. Fubon ETF duy trì giá trị tài sản ròng lớn thứ 2 trong số các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam với giá trị 14.254 tỷ đồng (chỉ sau VNDiamond ETF).

Trong khi đó, FTSE VN ETF có sự đảo chiều từ rút vốn ròng sang hút vốn ròng trong giai đoạn tháng 7/2022 đến tháng 8/2022 để đạt 286 tỷ đồng vốn hút ròng trong 8 tháng 2022.


Các chuyên gia của VNDIRECT Research cho biết, các rổ chỉ số mới của FTSE, bao gồm FTSE Vietnam-Index và FTSE VN30-Index được công bố vào ngày 2/9/2022, có hiệu lực vào ngày 19/9/2022.

Dựa trên số liệu đến 25/8/2022, VNDIRECT Research cho rằng, SSB và DGC sẽ được đưa vào chỉ số FTSE VN30 trong đợt xem xét định kỳ này, vì SSB và DGC đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE VN30. Vốn hóa thị trường của SSB và DGC xếp thứ 11 và 18, lần lượt đạt 62.101 tỷ đồng và 35.008 tỷ đồng.

Mặt khác, HDB và HSG có khả năng bị loại khỏi FTSE VN30, do không đạt yêu cầu của quá trình sàng lọc và vốn hóa nhỏ nhất trong top 40.

Các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số FTSE, với giá trị tài sản ròng là 14.254 tỷ đồng (Fubon ETF) và 7.191 tỷ đồng (FTSE VN ETF), sẽ cân đối lại danh mục đầu tư của mình vào ngày giao dịch trước đó (16/9/2022).

VNDIRECT Research ước tính Fubon sẽ mua khoảng 25,0 triệu cổ phiếu SSB và 3,5 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng khoảng 811,2 tỷ đồng và 343,0 tỷ đồng. Trong khi đó, Fubon sẽ bán khoảng 4,7 triệu cổ phiếu HSG và 9,3 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng khoảng 103,7 tỷ đồng và 246,9 tỷ đồng.

Để tái cân bằng chỉ số FTSE, SHB có khả năng sẽ được đưa vào danh mục và sẽ không loại bỏ bất kỳ cổ phiếu nào trong kỳ đánh giá này.

VNDIRECT Research ước tính FTSE VN ETF sẽ mua vào khoảng 1,0 triệu/0,5 triệu cổ phiếu của SHB/STB, tương đương 162 tỷ đồng/136 tỷ đồng trong kỳ đánh giá này, và bán ra lần lượt khoảng 308 nghìn/231 nghìn cổ phiếu của VHM/VIC, tương ứng là 184 tỷ đồng/150 tỷ đồng.

Đối với MVIS Vietnam Index (V.N.M ETF), danh mục mới sẽ công bố vào ngày 8/9/2022 và có hiệu lực vào ngày 19/9/2022. Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 25/8/2022, VNDIRECT Research ước tính rằng, SAB và THD sẽ bị loại khỏi V.N.M ETF trong đợt xem xét định kỳ này vì không đáp ứng các yêu cầu thanh khoản của chỉ số.

Các chuyên gia này kỳ vọng tỷ trọng quốc gia của Việt Nam ở mức 82% của chỉ số với tổng số cổ phiếu của Việt Nam là 41 cổ phiếu. Ước tính trong đợt xem xét định kỳ này V.N.M ETF sẽ mua khoảng 4,0 triệu/0,9 triệu cổ phiếu SHB/KDH, tương đương 63 tỷ đồng/33 tỷ đồng trong kỳ đánh giá này và bán ra khoảng 0,9 triệu/0,2 triệu cổ phiếu THD/SAB, tương đương 49 tỷ đồng/39 tỷ đồng.

Tác giả: Thái Duy