Dòng sự kiện:
FLC tiếp tục đổi công ty kiểm toán mới
22/09/2022 12:47:15
Sau khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch vì chậm công bố Báo cáo tài chính, FLC đã đổi đơn vị kiểm toán từ Kiểm toán An Việt sang Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (MCK: FLC) vừa công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty. Cụ thể, FLC đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY).

Đơn vị này là thành viên của UHY International, hãng kiểm toán có trụ sở tại London (Anh) và đã hoạt động tại Việt Nam 16 năm.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Việc này đồng nghĩa rằng, FLC đã thanh lý Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 21/7/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký kết.

Như vậy, sau 2 tháng, FLC lại tiếp tục thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Trước đó, FLC lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, cuối tháng 3/2022, đơn vị này đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Tiếp sau đó, FLC không thể tìm được công ty kiểm toán chấp nhận ký hợp đồng. Đến cuối tháng 7/2022, FLC thông báo đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021. Quá trình kiểm toán dự kiến hoàn tất vào tháng 9.

Với lý do vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Cụ thể là chậm công bố các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính soát xét bán 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) đã chuyển cổ phiếu FLC từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch từ ngày 9/09/2022.

Nhằm hy vọng “cứu” cổ phiếu sau khi đình chỉ, trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, FLC cho biết Tập đoàn có thể phát hành và công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 dự kiến trong tháng 9 năm nay và đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11/2022.

Tuy nhiên, đến hôm nay, ngày 22/9, FLC mới chỉ thông báo đổi đơn vị kiểm toán.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến