Dòng sự kiện:
18/10/2020 18:40:50
Căn hộ chung cư tôi mua thuộc diện quyền sử dụng đất 50 năm chứ không phải 'sổ đỏ vĩnh viễn', vậy hết thời gian đó có phải tôi sẽ mất nhà? (Phạm Dung)
  • Liên kết hữu ích
  • Bởi 12/09/2020 13:26:59
    Tôi định cho một người quen vay tiền, thế chấp bằng sổ đỏ nhưng mảnh đất ở quá xa, không thể tự tới xác minh lúc này.
  • Bởi 10/09/2020 12:07:10
    Luật Đất đai quy định khi chuyển nhượng đất, tài sản gắn liền với đất các bên phải công chứng hoặc chứng thực hợp đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý điều gì khi công chứng hợp đồng để đảm bảo tính pháp lý tối đa.
  • Bởi 09/09/2020 14:56:21
    Để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021 đã sửa đổi nội dung về các công trình cấp I.
1 2 3