Dòng sự kiện:
14/07/2020 16:36:49
HĐCN quyền sử dụng đất vô hiệu nếu không đáp ứng một trong các điều kiện theo Khoản 1 Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 hoặc không được công chứng, chứng thực theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013.
  • Liên kết hữu ích
2 3 4 5 6