Dòng sự kiện:
Hà Nội sẽ cải tạo 10 chung cư cũ, phát triển căn hộ mới 40 m2
30/06/2022 11:16:15
Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, tất cả căn hộ trên địa bàn có diện tích tối thiểu 45 m2/căn hộ, giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

UBND Thành phố Hà Nội vừa gửi HĐND Thành phố tờ trình 176/TTr-UBND về Chương trình phát triển nhà ở Tp.Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Ảnh minh họa

Thành phố đặt mục tiêu phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân theo hướng năng cao chất lượng sống của người dân đo thị; phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách, nâng tỷ lệ nhà ở cho thuê, cho thuê mua tại các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

Chỉ tiêu cụ thể của Chương trình

Chỉ tiêu đến năm 2025: diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 29,5 m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m2/người; khu vực nông thôn đạt 28 m2/người. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 32 m2/sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người.

Về nhà ở xã hội, đến năm 2025, phát triển mới khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở; chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; rà soát, điều chỉnh quy hoạch để bố trí, quy hoạch bổ sung quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ các thiết chế công đoàn phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Đến năm 2030, phát triển mới khoảng 5,55 triệu m2 sàn nhà ở; triển khai đầu tư xây dựng 1-2 khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung) và chuẩn bị đầu tư đối với các khu còn lại; phấn đấu 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố đều có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động.

Tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê đạt tối thiểu theo quy định của Trung ương, nhà ở cho thuê mua phải đạt tối thiểu 10% diện tích nhà ở xã hội tại dự án.

Về nhà ở tái định cư, đến năm 2025, phát triển mới khoảng 0,565 triệu m2 sàn nhà ở. Thực hiện mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn từ ngân sách, trong đó ưu tiên đối với quỹ nhà đang thực hiện cơ chế đặt hàng mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư; thực hiện thí điểm mô hình xây dựng nhà ở xã hội làm nhà ở phục vụ tái định cư. Đến năm 2030, phát triển mới khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở.

Về nhà ở thương mại, đến năm 2025, phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở; căn hộ có diện tích tối thiểu 40 m2/căn hộ.

Tiếp tục triển khai theo nội dung tiến độ Đề án và các kế hoạch triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố được phê duyệt, trong đó triển khai cải tạo, xây dựng lại 10 khu chung cư cũ (6 khu có tính khả thi cao như Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp), các khu chung cư, nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định (có phát sinh trong quá trình kiểm định) và các khu chung cư, nhà chung cư khác có tính khả thi, đủ điều kiện để triển khai theo quy định. Tiếp tục cải tạo, chỉnh trang nhà ở, khu phố cũ.

Về nhà ở riêng lẻ, đến năm 2025, phát triển mới khoảng 22,5 triệu m2 sàn, tương đương khoảng 4,5 triệu m2 sàn/ năm. Đến năm 2030 phát triển mới khoảng 15,19 triệu m2 sàn, khoảng 4,5 triệu m2 sàn/năm.

Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 32 m2/sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người. Hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà đơn sơ trên địa bàn thành phố; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 90%. Tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp, hư hỏng.

Đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua, theo đó tối thiểu đạt tỷ lệ % đối với từng loại hình trên tổng diện tích sàn nhà ở chung cư tại dự án: 5% nhà ở cho thuê, 10% nhà ở cho thuê mua. Tăng tỷ trọng nhà ở có diện tích trung bình, căn hộ có diện tích tối thiểu 45 m2/căn hộ và giá cả hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân.

Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Triển khai thực hiện quả, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo 2 quan điểm, 3 mục tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra tại Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Tp.Hà Nội được phê duyệt tại quyết định số 5289/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND Thành phố và tiến độ triển khai thực hiện theo 4 Kế hoạch triển khai thực hiện:

Kế hoạch số 329/KH-UBND về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch số 333/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch số 334/KH-UBND về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Kế hoạch số 335/KH-UBND về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Theo đó tiến độ thực hiện theo 4 đợt, trong đó đợt 1 hoàn thành công tác lập quy hoạch, kiểm định quý IV/2022 để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư, triển khai thực hiện một số dự án trong quý II/2023.

Thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo dự án gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị, phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch phát triển nhà ở, Đề án và các Kế hoạch triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đã được phê duyệt, quy định Luật Nhà ở, Nghị định 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà ở chung cư và các quy định pháp luật có liên quan.

Ưu tiên tập trung cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định của pháp luật về nhà ở nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, nâng cao chất lượng sống của người dân tại các chung cư, khu chung cư, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị phát triển kinh tế đô thị Thủ đô, hướng tới phát triển đô thị xanh, văn minh hiện đại, bền vững.

UBND Tp. Hà Nội phân công Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách lĩnh vực đô thị trực tiếp chỉ đạo phối hợp cùng 14 Sở, Cục, Ban ngành và các đơn vị liên quan. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đề xuất với UBND Thành phố (thông qua Sở Xây dựng) những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung để thực hiện tốt chương trình.

Tác giả: Đăng Đức

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến