Dòng sự kiện:
Hà Nội: Tín dụng 2 tháng đầu năm tăng gần 2%
04/03/2024 12:32:09
Theo Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 1/2024, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,85% tổng dư nợ.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết, ước tính đến cuối tháng 02/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt hơn 5,43 triệu tỷ đồng, tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 1,79% so với thời điểm kết thúc năm 2023

Về tín dụng, ước tính đến cuối tháng 02/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đạt gần 3,69 triệu tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 1,96% so với thời điểm kết thúc năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.536 nghìn tỷ đồng, tăng 0,97% và tăng 2,04%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.152 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 1,9%.

Tính đến cuối tháng 01/2024, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,85% tổng dư nợ.

Trong tháng 2/2024, lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,7 - 3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3 - 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 4,7 - 5,6%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 - 10,2%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,8%/năm theo quy định của NHNN.

Tác giả: Thùy Liên

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến