Dòng sự kiện:
HNX thay đổi quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết
03/11/2018 21:15:29
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của HNX nhằm đáp ứng nhu cầu của thành viên và góp phần gia tăng thanh khoản thị trường.

Ảnh Internet.

Theo đó, HNX bổ sung phiên giao dịch sau giờ như sau:

Trong phiên sáng, khớp lệnh liên tục và giao dịch thỏa thuận được thực hiện từ 9 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Trong phiên chiều, khớp lệnh liên tục được thực hiện từ 13 giờ đến 14 giờ 30 phút; khớp lệnh định kỳ đóng cửa được thực hiện từ 14 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 phút; giao dịch thỏa thuận thực hiện từ 13 giờ đến 15 giờ.N

Bên cạnh đó, cũng bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO). Quy chế mới cũng bổ sung quy định về Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ, PLO, như sau: Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ. Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

Lệnh PLO không được phép sửa, hủy. Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Đáng chú ý, HNX cũng sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh PLO. Theo đó, Giá đóng cửa là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại như sau: "Lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ". Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khikết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ".

HNX cũng đã bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa. HNX chỉnh sửa, bổ sung quy định: Các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc bổ sung nội dung "giá đóng cửa" nhằm đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày.

Quy chế giao dịch mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/11 và thay thế cho Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/8/2016.

Theo báo Hải Quan

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến