Dòng sự kiện:
IDICO báo lãi kỷ lục gấp gần 5 lần cùng kỳ
11/05/2022 10:49:11
Ghi nhận doanh thu tăng vọt từ một số khu công nghiệp, Tổng công ty IDICO công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với lợi nhuận kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (MCK: IDC) công bố báo cáo tài chính quý I/2022 tăng trưởng vược bậc so với cùng kỳ khi đem về khoản lợi nhuận hơn 255 tỷ đồng cho cổ đông công ty mẹ.

Theo đó, doanh thu quý I/2022 của Idico đạt 1.673,5 tỷ đồng, tăng 60% cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, Idico ghi nhận hơn 227 tỷ đồng doanh thu từ các hợp đồng tại Dự án KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng theo quy định, nhờ đó doanh thu từ dịch vụ KCN đạt mức hơn 769 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn Idico lãi gộp 415,6 tỷ đồng, tăng mạnh 135,3̀̀ so với cùng kỳ quý I/2021.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty ghi nhận 72 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 50,5 tỷ đồng (năm 2021 không có khoản thu nhập này).

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng 181% đạt 88,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 31,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng trong quý giảm 15% so với cùng kỳ nhờ giảm được phần lớn chi phí chiết khấu, hoa hồng, môi giới, khuyến mãi và chi phí khấu hao tài sản cố định còn chi phí quản lý gần như đi ngang.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 356 tỷ đồng, tăng 233% và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 284 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ. Đem về cho công ty mẹ hơn 255,3 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất được ghi nhận trong một quý kể từ khi doanh nghiệp này niêm yết đến nay.

Năm 2022, Idico đề ra kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 2.756 tỷ đồng. Như vậy, sau một quý kinh doanh, công ty đã thực hiện được 13% chỉ tiêu năm.

Tổng tài sản của Idico tính đến ngày 31/3 là 16.259 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản phần lớn là tài sản cố định với 5.358 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn đạt 5.053 tỷ đồng.

Khoản mục phải thu ngắn hạn của Idico đã tăng 66%, lên hơn 1.262 tỷ đồng, do phát sinh khoản phải thu 310 tỷ đồng với CTCP An Phước theo hợp đồng kinh doanh; cùng với đó là phải thu ngắn hạn khác hơn 461 tỷ đồng, gấp gần 26 lần cuối năm trước. Trong khi đó, phải thu dài hạn giảm 37%, về mức 357 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.818 tỷ đồng nằm phần lớn tại dự án KCN Hựu Thạnh (2.704 tỷ đồng), ngoài ra còn có dự án KCN Phú Mỹ 2 mở rộng (532 tỷ đồng), dự án khu dân cư nhà ở công nhân KCN Hựu Thạnh (482 tỷ đồng),...

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận 567,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả của Idico gần như đi ngang so với đầu năm với hơn 11.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ tài chính của Idico tại thời điểm cuối quý I/2022 đạt 3.458 tỷ đồng. Cụ thể, nợ ngắn hạn đạt 1.240 tỷ đồng và nợ dài hạn đạt 2.218 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến