Dòng sự kiện:
Kết luận, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan vụ án Việt Á trong năm nay
12/10/2022 17:33:16
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết: "Trong 3 tháng cuối năm 2022, chúng ta kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm liên quan vụ án công ty Việt Á”.

Nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được kiểm tra, xử lý

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 vào sáng 12/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục thể chế hóa các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát tương đối kịp thời, đồng bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tích cực, chủ động trong việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời; Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là những vi phạm trong phòng, chống dịch Covid -19... Điển hình là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên; qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 73 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan thi hành kỷ luật một số đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo thẩm quyền.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Trần Cẩm Tú, trong công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quyết liệt, coi trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xác định nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng, đơn vị còn dàn trải, hình thức, chưa đi sâu vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số tổ chức Đảng được kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, cảnh báo nhưng chậm khắc phục vi phạm, khuyết điểm, thậm chí tiếp tục tái phạm. Một số nơi xử lý chưa tương xứng với mức độ, hậu quả vi phạm, chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính...

Kết luận, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm liên quan vụ án công ty Việt Á

Để triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát những tháng cuối năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị một cách chủ động; Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

“Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã và đang tham mưu cho Bộ Chính trị xem xét, ban hành quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; quy định về bảo vệ người tố cáo, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán” – ông Trần Cẩm Tú cho biết.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra các cấp tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; hoàn thành kế hoạch công tác năm 2022; trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định nêu gương. Khi phát hiện vi phạm phải kiểm tra, kết luận, xử lý kịp thời.

Khẩn trương kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án liên quan công ty Việt Á.

“Trong 3 tháng cuối năm 2022, chúng ta kiểm tra, kết luận, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm liên quan vụ án công ty Việt Á” – ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải hết sức khẩn trương, sai đến đâu kết luận đến đó.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo kết luận của Ban Bí thư.

Ông Trần Văn Rón – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Cũng tại hội nghị này, báo cáo kết quả công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, ông Trần Văn Rón – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, 9 tháng qua, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 8.926 đảng viên. Trong đó, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 5 đảng viên; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 28 đảng viên; 6 Ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật, trong đó Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 3 người, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo 3 người. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên./.

Tác giả: Kim Anh

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến