Dòng sự kiện:
Kiểm toán Nhà nước sửa lãi ròng năm 2018 của VietinBank xuống hơn 139 tỷ đồng
30/11/2019 06:07:58
Sau khi được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của VietinBank giảm gần 172 tỷ đồng, xuống còn 6.559 tỷ, đồng thời trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 1.281 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỷ xuống còn 5.277 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết vừa nhận được công văn số 538/KTNN-TH ngày 21/11/2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2018 của VietinBank. 

Theo đó, VietinBank đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo báo cáo kiểm toán của KTNN.

Do KTNN chỉ điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên VietinBank phải điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán riêng lẻ và Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ theo Phụ lục đính kèm.

Việc điều chỉnh số liệu BCTC kiểm toán năm 2018 được thực hiện cho số liệu đầu kỳ BCTC Quý IV/2019, các số liệu trên BCTC Quý I, II và III/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Cụ thể, trên bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2018, VietinBank điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác, vốn và các quỹ.

Theo đó, sau khi điều chỉnh các khoản mục, VietinBank ghi nhận tổng tài sản đạt gần 1.15 triệu tỷ đồng, giảm hơn 145 tỷ đồng so với trước khi điều chỉnh.

Trên bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2018, VietinBank cũng điều chỉnh giảm hơn 306 tỷ đồng thu nhập lãi, đồng thời lần lượt tăng hơn 3 tỷ đồng và gần 11 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và lãi thuần từ hoạt động khác.

Mặt khác, VietinBank điều chỉnh tăng gần 52 tỷ đồng chi phí dự phòng, giảm hơn 172 tỷ đồng chi phí hoạt động.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông Ngân hàng lần lượt đạt gần 6,559 tỷ đồng và 5,275 tỷ đồng, giảm gần 172 tỷ đồng và hơn 139 tỷ đồng so với trước khi điều chỉnh.

Khánh Linh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến