Dòng sự kiện:
Kinh Bắc (KBC) dùng tiền gửi đảm bảo khoản vay cho Công ty con
28/12/2022 08:36:01
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC – sàn HoSE) đã dùng 285 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng đảm bảo khoản vay cho Công ty con CTCP Khu công nghiệp Sài gòn - Hải Phòng.

Cụ thể, Kinh Bắc chấp thuận sử dụng tài sản đảm bảo là số dư tiền gửi của Tổng công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền (Vietinbank Ngô Quyền) với giá trị 285 tỷ đồng cho nghĩa vụ trả nợ của công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài gòn - Hải Phòng vay vốn để hợp tác đầu tư dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Cơ sở hạ tầng KCN Nhơn Hội (Khu A) tỉnh Bình Định.

Tính tới 30/9/2022, Kinh Bắc đang sở hữu 86,54% vốn điều lệ tại CTCP Khu công nghiệp Sài gòn - Hải Phòng, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 15/11 đến ngày 13/12, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc vừa mua vào toàn bộ 25 triệu cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 14,81% lên 24,91% vốn điều lệ.

Nếu tính theo giá đóng cửa ngày 13/12 là 22.500 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đặng Thành Tâm đã bỏ ra số tiền lên tới 562,5 tỷ đồng để mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC.

Thêm nữa, ngày 7/12, Kinh Bắc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 vào ngày 28/12, đại hội tổ chức tại Bắc Ninh.

Trong đó, Kinh Bắc trình cổ đông kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC để giảm vốn điều lệ, nguồn thực hiện là thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và dự kiến triển khai sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu đăng ký mua cổ phiếu.

Điểm đáng lưu ý, Công ty dự kiến giá mua cổ phiếu quỹ sẽ theo giá thị trường nhưng không cao hơn 34.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tối đa Công ty sẽ bỏ ra số tiền 3.400 tỷ đồng để mua lại 100 triệu cổ phiếu KBC.

Lãi đột biến quý III từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Trong quý III/2022, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 203,23 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.936,23 tỷ đồng, tăng 1.995,52 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ lỗ 59,29 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 48,9% về còn 47,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 61,61 tỷ đồng về 97,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 127,6%, tương ứng tăng thêm 46,71 tỷ đồng lên 83,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,8%, tương ứng giảm 37,09 tỷ đồng về 140,83 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 1.997,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,99 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44,3%, tương ứng tăng thêm 23,17 tỷ đồng lên 75,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.288,53 tỷ đồng, giảm 58,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.136,51 tỷ đồng, tăng 191,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do lãi từ công ty liên doanh, liên kết. Được biết, Công ty có lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng do công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Trong năm 2022, Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 47,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 9,1% so với đầu năm lên 33.375,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.982,8 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.769,3 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.164,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/12, cổ phiếu KBC tăng trần 1.400 đồng lên 21.400 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Vũ Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến