Dòng sự kiện:
Kinh doanh bết bát, Licogi chưa bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
19/02/2019 06:00:32
Theo Bộ Tài chính, Tổng công ty Licogi chưa bảo toàn vốn đầu tư của Nhà nước. Đáng nói là tổng nợ ngắn hạn của công ty mẹ của Licogi đang vượt quá tài sản ngắn hạn tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng công ty Licogi - CTCP. 

"Ông lớn" Licogi kinh doanh bết bát, lo không bảo toàn vốn đầu tư Nhà nước

Báo cáo cho biết, năm 2017, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 2.721 nghìn tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với năm 2016, tương đương mức giảm 7%. Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 âm 58,7 tỷ đồng. 

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ đạt gần 1.314 tỷ đồng, giảm 0,35% so với 6 tháng đầu năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt vỏn vẹn chưa tới 10 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đánh giá, kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2017 dẫn đến hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của công ty mẹ năm 2017 lần lượt là 0,83 và 0,56; hệ số bảo toàn vốn và mức độ bảo toàn vốn của Tổng công ty thấp hơn lần lượt 0,79 và 0,49.

“Kết quả trên cho thấy Tổng công ty chưa bảo toàn vốn đầu tư nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu của công ty mẹ và toàn tổng công ty trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm trước”, Bộ Tài chính đánh giá và đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn tại Tổng công ty có báo cáo nguyên nhân việc doanh thu liên tục giảm cũng như có giải pháp khắc phục.

Bộ Tài chính đánh giá, Công ty mẹ - Tổng công ty Licogi đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là các khoản nợ có kỳ hạn dưới 3 tháng. Nguyên nhân bởi tài sản ngắn hạn của Tổng công ty chủ yếu là nợ phải thu và hàng tồn kho.

"Tại ngày 31/12/2017, tổng nợ ngắn hạn của Công ty mẹ vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.231,21 tỷ đồng," báo cáo của Bộ Tài chính dẫn kết quả.

Với toàn tổng công ty, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của tổng công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017 và ngày 30/6/2018 lần lượt là 9,02 lần và 9,19 lần.

Tại thời điểm cuối năm 2017, tài sản ngắn hạn của toàn tổng công ty là 2.353 tỷ đồng trong đó nợ phải thu và hàng tồn kho là 2.156 tỷ đồng, chiếm tới gần 92% tài sản ngắn hạn.

Tương tự, tại thời điểm giữa năm 2018, trong khi tài sản ngắn hạn là 2.302 tỷ đồng thì nợ phải thu và hàng tồn kho lên tới hơn 2.102 tỷ đồng (hơn 91% tài sản ngắn hạn).

"Trên cơ sở hệ số nợ và cơ câu tài sản ngắn hạn nêu trên, có thế thấy khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng như Công ty mẹ phụ thuộc lớn vào công tác bán hàng tồn kho và thu hồi nợ," Bộ Tài chính nhận xét.

Bởi vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Licogi có giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, giảm hàng tồn kho, đôn đốc thu hồi nợ đúng hạn.

Hiện tại, theo báo cáo, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại thời điểm ngày 31/12/2017 là 1.734 tỷ đồng với trong đó cổ tức, lợi nhuận được chia năm 2017 là 53 tỷ đồng. Lợi nhuận trên tổng giá trị đầu tư theo đánh giá ở mức thấp, đạt 3,06%.

Tuy nhiên, vấn đề được Bộ Tài chính nhắc tới là, qua rà soát báo cáo tài chính, Bộ Tài chính thấy tổng công ty chưa trích lập dự phòng theo quy định.

"Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Licogi rà soát lại các khoản đầu tư, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các đơn vị và thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp", Bộ Tài chính nêu lên.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG-HNX) với tổng số tiền là 315 triệu đồng.

Cụ thể, Licogi 13 bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát để bầu tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, báo cáo tiến độ sử dụng vốn định kỳ 6 tháng, tài liệu ĐHCĐ thường niên…

Bên cạnh đó, Công ty còn chịu mức phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập tổ chức ĐHCĐ, về giao dịch với người có liên quan của Thành viên HĐQT.

Cùng mức phạt 85 triệu đồng, Licogi 13 vi phạm lỗi công bố thông tin sau lệch về báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2016.

Ngoài ra, Công ty còn bị phạt thêm 85 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại ĐHCĐ hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Linh Nhi

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến