Dòng sự kiện:
07/07/2020 14:03:12
Cơ quan hải quan cho biết không đủ căn cứ để kết luận doanh nghiệp gian lận xuất xứ đối với lô hàng nhôm có trị giá gần 5 tỷ USD.
1 2 3 4