Dòng sự kiện:
06/10/2019 11:25:56
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường rà soát, kiểm tra các dự án lừa đảo khách hàng khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
1 2 3 4