Dòng sự kiện:
08/02/2020 09:14:03
Theo nhà kinh tế Tauhid Ahmad thuộc Indef, thâm hụt ngân sách năm 2020 có thể lên tới 486.000 tỷ rupiah (khoảng 35,5 tỷ USD), so với mục tiêu của chính phủ là 307.200 tỷ rupiah tương đương 1,76% GDP.
1 2 3 4