Dòng sự kiện:
13/09/2019 10:01:21
Có đến 44/73 dự án chậm tiến độ; trong đó có 20 dự án đã hết hạn đầu tư nhưng chủ đầu tư chưa làm hồ sơ xin gia hạn đầu tư trên địa bàn tại tỉnh Vĩnh Phúc.
1 2 3 4 5