Dòng sự kiện:
04/01/2020 08:09:30
Theo đó, 12 dự án vừa được TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn vốn công với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.
1 2 3 4 5