Dòng sự kiện:
10/01/2021 22:05:39
Bộ GTVT nhiều lần khẳng định không thêm giảm phí lúc này, do chính các doanh nghiệp đầu tư dự án BOT cũng bị ảnh hưởng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4 5