Dòng sự kiện:
18/06/2020 15:30:49
Theo cam kết trong EVFTA, EU sẽ xóa bỏ thuế quan cho các sản phẩm cá ngừ tươi sống và đông lạnh ngay khi hiệp định có hiệu lực.
3 4 5 6 7