Dòng sự kiện:
Lợi nhuận quý I/2022 tăng đột biến, cổ phiếu CII được ra khỏi diện cảnh báo
23/04/2022 16:10:42
Công ty CII ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng cao đột biến lên 685 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với doanh thu thuần đạt 712 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ thu phí giao thông của CII đóng góp 337,4 tỷ đồng, chiếm 45% cơ cấu doanh thu và tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản giảm mạnh hơn một nửa mang về 285 tỷ đồng.

Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận gộp cũng giảm 17,5% xuống còn 259 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý, CII thu về khoản doanh thu từ hoạt động tài chính lên đến 916 tỷ đồng, cao gấp 4,87 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính khiến doanh thu từ hoạt động tài chính tăng cao là do công ty đã thu về 775,7 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. Nhờ đó nên sau trừ khi đi các chi phí, lợi nhuận thuần của CII đạt 713,4 tỷ đồng, cao gấp 6,9 lần cùng kỳ.

Tổng kết quý I/2022, CII đạt mức lợi nhuận sau thuế là 685 tỷ đồng.

Hàng tồn kho bất động sản của CII đến ngày 31/3/2022 đã giảm gần 8 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, trong quý IV/2021, CII đã thoái xong 25,4 triệu cổ phiếu NBB của Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty đã ghi nhận lợi nhuận khoảng 595 tỷ đồng trên báo cáo tài chính riêng.

Tuy nhiên, theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), trong năm 2021, CII phải ghi nhận các chi phí phát sinh trong kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay và phân bổ lợi thế thương mại nên cả năm lỗ sau thuế 247 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 341 tỷ đồng khiến cổ phiếu CII bị đưa vào diện cảnh báo.

Nếu tính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), tổng thu nhập toàn diện sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 1.700 tỷ đồng.

Trong văn bản trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư mới đây, CII cho biết, năm 2022, báo cáo tài chính của công ty vẫn được lập theo VAS, do chưa có hướng dẫn cụ thể của bộ tài chính về việc áp dụng IFRS.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của CII đạt 29.373 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả của CII đạt 21.166 tỷ đồng, chiếm khoảng 72% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay là 14.780 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đến từ trái phiếu là 4.405 tỷ đồng và trái phiếu sắp đến hạn trả là 2.527 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố quyết định cổ phiếu CII ra khỏi diện chứng khoán bị cảnh báo của HoSE kể từ ngày 21/4/2022.

Nguyên nhân do cổ phiếu này không thuộc diện cảnh báo theo quy định tại Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam .

Năm nay, CII dự kiến tổng doanh thu đạt 8.010 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 756,8 tỷ đồng.

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra vào ngày 25/4 tới, CII sẽ trình cổ đông thông qua phương án hủy chi trả cổ tức của các năm trước bằng tiền mặt. Trong đó, năm 2019 công ty dự kiến trả cổ tức 12% (đã trả 10% còn lại 2%, 2% này sẽ bị hủy); Năm 2020, công ty dự kiến cổ tức 12%, công ty chưa chia trả.

Như vậy, công ty sẽ hủy toàn bộ 14% cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Công ty cho biết thêm, việc hủy trả cổ tức bằng tiền mặt và thay vào đó phát cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Trong đó, tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu là 14% bao gồm 2% cổ tức còn lại của năm 2019 và 12% cổ tức của năm 2020.

Công ty dự kiến sẽ phát hành 33,9 triệu cổ phiếu qua đó nâng vốn điều lệ từ 2.833 tỷ đồng lên 3.173 tỷ đồng. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2022, CII sẽ phát hành ESOP với mục đích gắn kết Ban lãnh đạo với công ty và bổ sung vốn lưu động. Theo phương án, CII sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 và cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm.

Tác giả: Trọng Tín

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến