Dòng sự kiện:
Lợi nhuận quý IV/2022 Cao su Phước Hoà tăng đột biến nhờ tiền đền bù
27/01/2023 08:06:50
Khoản tiền đền bù đất từ dự án khu công nghiệp VSIP 3 đã giúp cho Cao su Phước Hoà có khoản lợi nhuận tăng đột biến trong quý IV/2022 - với hơn 431 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà (HoSE: PHR) đã công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022. Theo đó, tính riêng quý IV/2022, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 577 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cũng giảm từ 28% xuống 23%, dẫn đến lãi gộp cả kỳ giảm 29% còn 132 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 7,7%, còn gần 93 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận lỗ 39,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 17,3%.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác tăng 23,97 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 393 tỷ đồng lên 409 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Về nguồn gốc thu nhập đột biến, Cao su Phước Hoà cho biết trong quý IV, công ty nhận được tiền bồi thường đối với phần đất được thu hồi để thực hiện dự án KCN Việt Nam - Singapore III.

Cụ thể, theo quyết định của UBND thị xã Tân Uyên, PHR sẽ giao 691 ha đất tại nông trường cao su Hội Nghĩa để thực hiện dự án trên với tổng giá trị đền bù là 898,3 tỷ đồng, được thanh toán theo nhiều đợt.

Tại thời điểm 31/12/2022, Cao su Phước Hoà đã thu được 698,3 tỷ đồng. Chủ đầu tư thực hiện dự án KCN Việt Nam - Singapore III là Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

Với việc nhận khoản đền bù lớn, lợi nhuận sau thuế quý IV của doanh nghiệp ở mức 431 tỷ đồng – con số này cao gấp 2,5 lần cùng kỳ 2021.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh nghiệp cao su này ghi nhận 1.708 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 80%, ở mức 927 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng doanh thu công ty đạt 2.253 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 744 tỷ đồng; lần lượt tăng 26% và gấp 2,2 lần năm 2021. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch doanh thu, song đã vượt 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Cao su Phước Hoà tăng 4,8% so với đầu năm lên 6.318 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.399 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.767 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 530 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản. Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 17,8% so với đầu năm, lên 2.399,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty gần như đi ngang, với 2.882 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng nợ vay lại giảm mạnh 37%, còn 264 tỷ đồng. Cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu đạt 3.436 tỷ đồng, trong đó công ty có hơn 1.251 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến