Dòng sự kiện:
Lợi nhuận trước thuế của Techcombank vượt 1 tỷ USD, tăng 45%
25/01/2022 10:25:29
Năm 2021, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của Techcombank đạt 50,5% với số dư 158.900 tỷ đồng, chủ yếu từ khách hàng cá nhân, tăng 30,8% so với cuối năm ngoái.

Giao dịch tại Techcombank. (Ảnh: CTV/VIetnam+)

Với khoản lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1 tỷ USD (xấp xỉ 23.000 tỷ đồng) trong năm 2021, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank-mã TCB) có năm làm ăn hiệu quả nhất từ trước đến nay. So với năm 2020, con số này tăng hơn 45%.

Cụ thể, trong năm vừa qua, ngân hàng này ghi nhận 37.100 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động, tăng 35% so với năm trước. Trong số đó, thu nhập từ hoạt động cho vay là hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 42%, với biên lãi thuần (NIM) 12 tháng gần nhất đạt tới 5,6% (cùng kỳ đạt 4,9%).

Ngoài ra, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 42,4%, đạt 7.800 tỷ đồng với sự đóng góp từ tất cả các loại phí chủ chốt.

Thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), cấu phần lớn nhất trong thu nhập từ hoạt động dịch vụ, đạt 3.600 tỷ đồng và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Phí từ hoạt động phân phối trái phiếu tăng 57,4% và phí từ các dịch vụ IB khác tăng 66,7% trong năm 2021.

Phí dịch vụ bảo hiểm vẫn tiếp tục tăng 88,4% trong năm 2021, nâng mức phí này lên 1.600 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tăng 24,6% so với cùng kỳ, đạt 11.200 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,1%.

Chi phí dự phòng ở mức 2.700 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, do ngân hàng chủ động trích trước đầy đủ dự phòng cho các khoản vay tái cơ cấu vào cuối năm 2021, thay vì phân bổ trong 3 năm với mức yêu cầu tối thiểu bắt buộc là 30% cho năm đầu.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 568.800 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cuối năm 2021 đạt 388.300 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cuối năm 2020, theo đúng hạn mức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp

Tăng trưởng dư nợ tín dụng được dẫn dắt bởi sự gia tăng của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 161.700 tỷ đồng.

Tổng tiền gửi tại ngày 31/12/2021 là 314.800 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm ngoái. Các nguồn huy động vốn khác như khoản vay hợp vốn và giấy tờ có giá tăng trưởng lành mạnh, lần lượt đạt 27.300 tỷ đồng (tăng 136,6% so với 2020) và 33.700 tỷ đồng (tăng 20,7% so với 2020).

Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 50,5% với số dư 158.900 tỷ đồng, chủ yếu từ khách hàng cá nhân, tăng 30,8% so với cuối năm ngoái. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 155.900 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2020, do ngân hàng đã tối ưu hóa cấu trúc vốn và bảng cân đối.

Techcombank duy trì thanh khoản dồi dào với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) đạt 75,0%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 28,8% tại cuối quý 4 năm 2021, giảm mạnh so với mức 32,6% cuối quý 3; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,0% cuối năm 2021, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8,0% của trụ cột I, Basel II.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu lành mạnh đạt 162,9%. Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 1.900 tỷ đồng, tương đương 0,5% tổng dư nợ, thấp hơn mức 2.800 tỷ đồng ở cuối quý 3/2021.

Trong năm 2021, khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân năm lần lượt đạt 652 triệu giao dịch (tăng 70,0% so với cùng kỳ năm ngoái) và 9,1 triệu tỷ đồng (tăng 80,5% so với cùng kỳ năm ngoái).

Lợi nhuận trước thuế của Techcombank từ năm 2012-2021. Đơn vị: Tỷ đồng

Tác giả: Thúy Hà

Theo: Vietnam+
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến