Dòng sự kiện:
Mỗi ngày, Tập đoàn Cao su Việt Nam thu về gần 14 tỷ đồng
03/08/2022 08:25:39
6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Cao su Việt Nam ghi nhận 10.452 tỷ đồng doanh thu và 2.514 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 5.558 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cũng thấp hơn 1.200 tỷ đồng so với ước tính Tập đoàn công bố trước đó.

Trong cơ cấu, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su của Tập đoàn duy trì trên 3.200 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm 58% tổng doanh thu. Kế tiếp là doanh thu từ chế biến gỗ, chiếm hơn 1/5 với con số ghi nhận 1.179 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 240,6 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ nhờ lãi chênh lệch tỉ giá tăng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng lần lượt 18% và 23,6% trong chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 31% còn 397,5 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận khác của công ty tăng 15,3% lên 307,6 tỷ đồng nhờ lãi thanh lý vườn cây cao su và thanh lý tài sản cố định.

Trừ các chi phí, quý II, Tập đoàn Cao su Việt Nam lãi sau thuế 1.199 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.067 tỷ đồng, tăng 26%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 10.452 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.923 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 2.514 tỷ đồng.

So với chỉ tiêu doanh thu 29.707 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.480 tỷ đồng cho cả năm, doanh nghiệp đã thực hiện được lần lượt 35% mục tiêu doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 78.749 tỷ đồng, giảm 265 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng gần 16.000 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng tài sản và đóng góp 177 tỷ đồng tiền lãi vào doanh thu tài chính của Tập đoàn trong quý II. Hàng tồn kho tăng 14,3% lên 3.964 tỷ đồng. Tài sản cố định là 34.031 tỷ đồng, tăng 4,5%.

Nợ vay tài chính ở mức 8.490 tỷ đồng, giảm 5,7% so với đầu năm trong đó 68% là nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 53.153 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5.760 tỷ, quỹ đầu tư là 4.326 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến