Dòng sự kiện:
11/08/2019 14:00:09
VietinBank là ngân hàng duy nhất trong nhóm ba nhà băng quốc doanh chưa tìm được lời giải cho bài toán tăng vốn.
3 4 5 6 7