Dòng sự kiện:
16/03/2020 20:25:38
Trước diễn biến phức tạm của dịch Covid-19, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 17/3.
1 2 3 4 5