Dòng sự kiện:
Ngân sách nhà nước tháng 1 thặng dư gần 70.000 tỷ
07/02/2022 12:26:03
Thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 1/2022 ước đạt 13% dự toán, tương ứng khoảng 183,5 nghìn tỷ đồng. Về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước thặng dư 69,6 nghìn tỷ đồng...

Cân đối ngân sách nhà nước tháng đầu năm có thặng dư.

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 01 ước đạt 13% dự toán, giảm nhẹ 3,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 12,9% dự toán, giảm 8,1% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 13,8% dự toán, bật tăng 44,6%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,2% dự toán, tăng mạnh 31,5%.

Về chi ngân sách nhà nước, thực hiện tháng 01 ước đạt 113,9 nghìn tỷ đồng, bằng 6,4% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách.

Đồng thời, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn, chiếm 13,7% tổng số chi ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xuất cấp 13,62 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, giáp hạt đầu năm 2022.

Tiến độ chi đầu tư phát triển tháng 01 chỉ ước đạt 2,5% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Lý giải tiến độ chi đầu tư phát triển đạt thấp, Bộ Tài chính cho hay, do trong tháng 01 các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2021.

Đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn năm 2022 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 01 chỉ ước đạt 2,5% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 2,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế vẫn còn những khó khăn thách thức đặc biệt là dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành địa phương tập trung các giải pháp, nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm.

Như vậy, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, ngân sách nhà nước thặng dư 69,6 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 01, Bộ Tài chính cũng phát hành gần 23,08 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,81 năm, lãi suất bình quân 2,36%/năm.

Cán cân thu - chi ngân sách nhà nước tháng 1/2022.

Vẫn còn một số trường hợp chậm triển khai hoặc chưa phân bổ hết dự toán được giao, phân bổ dự toán chưa đúng quy định. Đối với các trường hợp này, Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán hoặc điều chỉnh lại dự toán đã phân bổ.

Về phân bổ ngân sách, đối với các bộ, cơ quan trung ương, đến ngày 25/01/2022, Bộ Tài chính nhận được quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc của 71/76 bộ, cơ quan trung ương, tương đương 93,4%; quyết định phân bổ, giao dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản cho các chủ đầu tư của 48/52 bộ, cơ quan trung ương được giao kế hoạch vốn năm 2022, đạt 92,3%.

Bộ Tài chính đánh giá, công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng chính sách, chế độ quy định và trong phạm vi dự toán được giao.

Đối với các địa phương, Hội đồng nhân dân 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của địa phương.

Cụ thể, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm các khoản thu quản lý qua ngân sách) là 1.605,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 68,3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa tăng 5,2% với 42 địa phương quyết định dự toán thu cao hơn dự toán được giao, 21 địa phương quyết định bằng dự toán được giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1,9%. Thu từ dầu thô tăng 1 nghìn tỷ đồng so dự toán được giao.

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương, không bao gồm các khoản chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương là 1.013,46 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng mức tăng 70,17 nghìn tỷ đồng.

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương là 112,49 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 1.768 tỷ đồng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

Tác giả: Trâm Anh

Theo: Vneconomy
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến