Dòng sự kiện:
Ngành ngân hàng đặt mục tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%
04/07/2022 17:15:06
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1097/QĐ-NHNN Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch bao gồm phát triển chính phủ số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước); tỷ lệ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50%.

Ngành ngân hàng đặt mục tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Đồng thời, phát triển kinh tế số và xã hội số với tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%.

Kế hoạch đề nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng; rà soát, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Về phát triển chính phủ số, Kế hoạch nêu rõ thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, thúc đẩy thanh toán số, chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy triển khai thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Về phát triển dữ liệu số, rà soát, công bố danh mục dữ liệu mở, dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định; đăng ký dịch vụ chia sẻ dữ liệu với Bộ Thông tin và Truyền thông; công bố công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung để hệ thống hóa tài nguyên dữ liệu, tăng cường quản trị, nâng cao chất lượng dữ liệu và thúc đẩy chia sẻ dữ liệu.

Ngoài ra, công bố công khai danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; chỉ định cán bộ làm đầu mối phụ trách kết nối và chia sẻ dữ liệu; công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tên và vị trí, chức năng cán bộ đầu mối phụ trách; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ quan nhà nước khác thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông suốt, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định./.

Tác giả: Thùy Dương

Theo: Bnews
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến