Dòng sự kiện:
Ngày mai 1/7, mọi DN bắt buộc dùng hóa đơn điện tử
30/06/2022 15:33:43
Từ tháng 7 này, hàng loạt chính sách kinh tế quan trọng như: tăng mức lương tối thiểu vùng, sử dụng hóa đơn điện tử, quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái... chính thức được đưa vào áp dụng.

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo nghị định này, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng)

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.920.000 đồng/tháng)

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.430.000 đồng/tháng)

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.070.000 đồng/tháng)

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 38/2022 tăng bình quân 6%, tương ứng tăng 180.000-260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định 38/2022 còn bổ sung quy định về lương tối thiểu vùng theo giờ, cụ thể: Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ.

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử 

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2021 và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn nghị định này, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như sau:

Trước ngày 1/7/2022: Chỉ bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đã đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (theo Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP). Đồng thời, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử (khoản 1 Điều 11 Thông tư 78/2021/TT-BTC).

Từ 1/7/2022: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán,…

Thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá

Quyết định 568/QĐ-TCT ngày 25/4/2022 về Quy trình Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Quyết định này hướng dẫn thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước. Theo nội dung quyết định này, Vụ Tài vụ - quản trị (Tổng cục Thuế) thực hiện:

- Nhập hợp đồng in tem điện tử vào Hệ thống Quản lý tem điện tử.

- Hệ thống hỗ trợ lập và in Thông báo phát hành tem điện tử mẫu 01/TB/TEM ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC ngày 30/03/2021.

- Trình Phụ trách Bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận mẫu 01/TB/TEM.

- Phụ trách Bộ phận trình Thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận 01/TB/TEM.

- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận mẫu 01/TB/TEM, công chức được phân công đưa mẫu 01/TB/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

- Công khai các thông tin Thông báo phát hành tem điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Bộ phận Tuyên truyền - Hỗ trợ của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện niêm yết, công khai Thông báo phát hành tem điện tử tại nơi bán tem điện tử.

Hàng loạt phí, lệ phí được điều chỉnh lại mức thu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thông tư này đã bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm, đồng thời gia hạn thời gian được giảm mức thu của 34 khoản phí khác, nâng tổng số khoản phí, lệ phí được giảm từ 34 lên 37. Trong đó, có các khoản sau: lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, lệ phí cấp hộ chiếu, phí sử dụng đường bộ, phí cấp giấy đăng kiểm,…

Các khoản lệ phí này được giảm từ 10-50% so với quy trước đó, áp dụng đến hết ngày 30/6/2022. Sang đến ngày 1/7/2022, 37 khoản phí, lệ phí này sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó.

Quy định về xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái

Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 có hiệu lực từ 15/7/2022 thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý KCN và khu kinh tế. Theo đó, Chính phủ khuyến khích đầu tư mới khu công nghiệp sinh thái thông qua quy hoạch xây dựng, thiết kế hợp lý các phân khu chức năng và định hướng thu hút các dự án đầu tư có ngành, nghề tương đồng để hỗ trợ thực hiện cộng sinh công nghiệp.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sinh thái phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sinh thái:

+ Đăng ký ngành, nghề thu hút đầu tư vào KCN;

+ Dự kiến mức phát thải cho từng ngành, nghề;

+ Dự kiến phương án cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp, phương án xây dựng và thực hiện cơ chế giám sát đầu vào, đầu ra của khu công nghiệp về sử dụng nguyên liệu, vật liệu, nước, năng lượng, hóa chất, chất thải, phế liệu và phương án thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng xung quanh tại hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

+ Cam kết đáp ứng các tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái quy định tại Điều 37 Nghị định 35/2022/NĐ-CP trong vòng 8 năm kể từ thời điểm CKN được thành lập và xác định rõ lộ trình thực hiện.

- Được cấp có thẩm quyền quy định loại hình khu công nghiệp sinh thái trong quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để làm căn cứ kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Cập nhật chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử

Thông tư 10/2022/TT-BCT ban hành ngày 1/6/2022 sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2022.

Theo thông tư này, C/O mẫu D điện tử (mẫu mới) được ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BCT.
Còn C/O mẫu D theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT (mẫu cũ) được cấp đến hết ngày 31/10/2022 và được cơ quan hải quan chấp nhận trong thời hạn quy định tại Điều 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BCT.

Như vậy, trong giai đoạn chuyển tiếp từ nay đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận đồng thời C/O mẫu D mẫu cũ và C/O mẫu D mới. Từ  1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D (mẫu mới).

Bên cạnh đó, Thông tư 10/2022/TT-BCT cũng hướng dẫn cụ thể về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (tại Điều 12 của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BCT) sau thời gian thực hiện thí điểm theo Thông tư 22/2016/TT-BCT.

Dừng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Chính phủ cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 1/7/2021 đến hết 30/6/2022).

Tới 1/7/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ kết thúc, doanh nghiệp phải tiến hành đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức cũ.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1.7.2022 được xác định như sau: doanh nghiệp đủ điều kiện được đóng với mức thấp đóng 0,3%; doanh nghiệp còn lại đóng 0,5%. 

Tác giả: Hạnh Nguyên

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến