Dòng sự kiện:
Nghệ An thêm 43 ca nhiễm COVID mới, có 4 ca trong cộng đồng
04/09/2021 07:51:13
Trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 3/9 đến 6h ngày 4/9), Nghệ An ghi nhận 43 ca nhiễm COVID-19 mới.

Trong số đó, có 4 ca cộng đồng tại Hưng Nguyên (02 ca), TP Vinh (01 ca) và Nam Đàn (01 ca); 03 ca (TP Vinh) phát hiện qua xét nghiệm (XN) sàng lọc cộng đồng lần 2, lần 3 trong vùng phong tỏa (những lần trước có kết quả âm tính) và 36 ca đã được cách ly trước đó.

Cụ thể các ca bệnh:

1. BN N.T.V.A, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9, BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

2. BN L T.S, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 3/9, BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

3. BN Đ.N.Q, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tân Thành, Lê Mao, TP. Vinh. Ngày 31/8, BN được làm XN có kết quả âm tính, ngày 01/9 BN đến Trường THCS Lê Mao để tiêm vắc-xin mũi 2. Ngày 03/9, BN xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An làm XN. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN N.L.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Đồng Phong, Xuân Hòa, Nam Đàn. Sáng ngày 3/9, BN được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

5. BN P.T.V, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Khối 1, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

6. BN P.T.T, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Khối 10, Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 2/9, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 3. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

7. BN N.Q.V, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 2/9, BN được lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng lần 2. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

8. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

9. BN N.T.S, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Tân Tiến, Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN T.M.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

10. BN N.H.M, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Q.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

11. BN N.V.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.N.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

12. BN H.Q.S, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

13. BN N.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

14. BN N.V.C, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 5 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

15. BN N.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

16. BN P.T.Q, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

17. BN H.V.P, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.V.H đã được công tại tỉnh Bắc Ninh. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

18. BN N.X.M, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.M.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

19. BN N.T.T.L, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.S đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

20. BN N.Đ.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 6 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

21. BN L.T.A, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

22. BN N.T.T, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

23. BN B.V.T, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

24. BN B.T.X, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

25. BN B.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

26. BN B.A.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

27. BN B.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

28. BN B.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

29. BN N.T.Q, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

30. BN N.T.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

31. BN P.T.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

32. BN P.N.P, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

33. BN L.P.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

34. BN P.T.S, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

35. BN V.T.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

36. BN H.T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là công nhân Công ty may Việt Nhật – Thị trấn Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

37. BN H.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân Công ty may Việt Nhật – Thị trấn Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

38. BN N.T.Q, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN là Công nhân Công ty may Việt Nhật – Thị trấn Yên Thành. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

39. BN T.V.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Thạch Sơn, Anh Sơn. BN là F1 và là bố của BN T.N.B.A đã được công bố trước đó. BN chăm con tại Bệnh viện Dã chiến số 1 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

40. BN N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu. BN là F1 tại BVDC số 3 được lấy mẫu XN. Tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

41. BN T.H.N, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Vinh Tân, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

42. BN V.T.T, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 được lấy mẫu XN tối ngày 3/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

43. BN C.T.T, nữ, sinh 1995. Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN đi từ TP. HCM về Diễn Châu được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 4 lần. Ngày 4/9 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS- CoV-2

Từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.668 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP. Vinh: 592, Yên Thành: 195, Quỳnh Lưu: 146, Diễn Châu: 159, Nam Đàn: 73, Cửa Lò: 71, Nghi Lộc: 63, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 60, Quế Phong: 40, Đô Lương: 40, Tương Dương: 29, Tân Kỳ: 24, Nghĩa Đàn: 24, Hoàng Mai: 22, Con Cuông: 16, Thanh Chương: 16, Quỳ Hợp: 14, Anh Sơn: 15, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 537 BN. Lũy tích số BN tử vong: 05. Số BN hiện đang điều trị: 1.126 BN.

Bảo Khánh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến