Dòng sự kiện:
22/11/2017 08:30:34
Trong các đoạn ghi âm, các chủ doanh nghiệp cho là hàng tháng chung chi 5-10 triệu đồng cho một phó phòng tài nguyên để được khai thác đất sét.
1 2 3 4