Dòng sự kiện:
19/04/2019 20:08:05
Được đồng nghiệp đặt vấn đề, Phong sau đó lập khống hồ sơ bệnh án tâm thần cho một đối tượng phạm pháp hình sự để nhận một khoản tiền.
1 2 3 4 5