Dòng sự kiện:
NHNN ban hành chính thức Thông tư về tổ chức và hoạt động của PGDBĐ
07/09/2023 14:18:28
Kể từ ngày VNPost thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 11/2023 ngày 31/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2015 ngày 31/12/2015 quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank – HoSE: LPB).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10/2023. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.

Đồng thời xác nhận đủ điều kiện hoạt động tại địa điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa điểm trên địa bàn. Bắt buộc chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện trên địa bàn.

Phòng giao dịch bưu điện không được nhận tiền gửi sau khi VNPOST thoái vốn xuống dưới 5% vốn điều lệ.

Ngoài ra, NHNN còn bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 7. Cụ thể, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

Việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm đã nhận trước đó của phòng giao dịch bưu điện khi không thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm được thực hiện như sau: Các khoản tiền gửi tiết kiệm chưa đến hạn trả, phòng giao dịch bưu điện tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận với khách hàng; Các khoản tiền gửi tiết kiệm đến hạn trả, phòng giao dịch bưu điện phải có biện pháp chi trả hết tiền gửi tiết kiệm của khách hàng.

Trường hợp không chi trả hết tiền gửi tiết kiệm đến hạn, LPBank tiếp nhận, xử lý theo quy định nội bộ, quy định của pháp luật về tiền gửi tiết kiệm và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch bưu điện.

Thêm vào đó, Thông tư cũng quy định, sau thời điểm Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, chậm nhất ngày 15 hàng tháng, LPBank báo cáo NHNN chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện tình hình xử lý tiền gửi tiết kiệm của từng phòng giao dịch bưu điện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo mẫu tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thoái vốn xuống dưới mức 5% vốn điều lệ của LPBank, phòng giao dịch bưu điện không được thực hiện hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm.

Hồi tháng 2/2023, NHNN đã có văn bản chấp thuận đề nghị của LPBank (LPB) về việc chuyển nhượng hơn 140,5 triệu cổ phiếu LPB do VNPost sở hữu.

NHNN yêu cầu LPB có trách nhiệm phối hợp với VNPost thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định pháp luật, xây dựng phương án, lộ trình xử lý hệ thống phòng giao dịch bưu điện sau khi VNPost thực hiện chuyển nhượng cổ phần và có phương án quản lý các đơn vị mạng lưới của LPB (bao gồm hệ thống phòng giao dịch bưu điện), đảm bảo LPB hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật.

Văn bản chấp thuận này có giá trị thực hiện trong thời gian 3 tháng kể từ ngày ký, tuy nhiên đến nay việc thoái vốn này vẫn chưa thành công. Được biết phiên đấu giá số cổ phần trên dự kiến tổ chức vào ngày 21/4/2023 nhưng đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 14/4/2023) không có nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần của công ty.

Theo số liệu từ VNPost, đến hết năm 2022, số dư tiền gửi tiết kiệm bưu điện đạt 79.770 tỷ đồng và đến hết tháng 2 năm nay, con số là trên 82.500 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, năm 2011, khi VNPost góp vốn 810 tỷ đồng và trở thành cổ đông của LPBank, tổng số bưu cục cung cấp dịch vụ tiết kiệm bưu điện là 798 và chuyển thành phòng giao dịch bưu điện của ngân hàng. Tại thời điểm 20/6/2022, tổng số phòng giao dịch bưu điện là 585.

Cơ quan quản lý đánh giá nhân sự tại các phòng giao dịch bưu điện đều là nhân sự của VNPost, hầu hết không có chuyên môn nghiệp vụ, không được đào tạo chuyên sâu về ngân hàng, có rủi ro đạo đức, thực hiện kiêm nhiệm cả nghiệp vụ bưu điện và nghiệp vụ của ngân hàng.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến