Dòng sự kiện:
Ông Đỗ Quang Vinh làm Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BSH
21/05/2022 07:15:59
Ông Đỗ Quang Vinh sẽ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm BSH thay cha là ông Đỗ Quang Hiển - mới đây đã từ nhiệm vị trí này để tuân thủ Luật các Tổ chức tín dụng.

Ngày 20/5/2022, Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022. Tại đại hội, BSH đã bầu thành công Chủ tịch HĐQT công ty đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay.

Cụ thể, ông Đỗ Quang Vinh được sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thay cho bố là ông Đỗ Quang Hiển. Ông Đỗ Quang Hiển (hay còn gọi là bầu Hiển) đã có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT BSH hôm 26/4. Nguyên nhân do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh và bầu ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Mà theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Bầu Hiển cũng đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc tại một số đơn vị như Chứng khoán SHS, Tập đoàn T&T…

Ông Đỗ Quang Vinh hiện cũng là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SHB. Ngoài ra, ông Vinh còn là Phó Chủ tịch thường trực HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, Giám đốc đầu tư tài chính quốc tế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T...

Các thành viên Hội đồng Quản trị Bảo hiểm BSH. (Ảnh: BSH)

ĐHCĐ BSH đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2021. Theo đó năm 2021, BSH đạt tổng doanh thu 2.762 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.691 tỷ đồng, tăng 13,4%; doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 61 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 114% kế hoạch.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, BSH sẽ trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) là 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính là 213,8 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 5% là 50 tỷ đồng, trích quỹ phúc lợi 3,8 tỷ đồng và phần lợi nhuận để lại còn 160 tỷ đồng.

Năm 2021, BSH nằm trong top 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam. Bước sang năm 2022, BSH muốn duy trì vị trí này và đặt mục tiêu tiệm cận gần với top 6.

Năm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm này đặt mục tiêu tổng doanh thu là 3.277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đặt ra là 27 tỷ đồng, giảm 90% so với thực hiện năm 2021.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến