Dòng sự kiện:
Phân bón Miền Nam: 6 tháng lợi nhuận vượt kế hoạch cả năm 2022
12/08/2022 18:41:32
Kết thúc quý II/2022, Phân bón Miền Nam thu về 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt chỉ tiêu đề ra về kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa năm.

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (MCK: SFG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với cùng kỳ năm 2021.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong quý II/2022 đạt 662 tỷ đồng, tăng 13%. Giá vốn hàng bán tăng 16%, do đó lợi nhuận gộp trong quý II năm 2022 ghi nhận ở mức 43 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính doanh nghiệp đạt gần 9 tỷ, tăng hơn 7 lần so với quý II/2021. Chi phí tài chính của SFG ghi nhận tăng 60% chủ yếu do doanh thu tăng làm tăng dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng bình quân trong quý.

Cùng với đó, chi phí bán hàng của doanh nghiệp giảm 70%, còn 8 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Phân bón Miền Nam là 25 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam báo lãi 21 tỷ đồng, tăng 133% so với quý II/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 1.227 tỷ đồng doanh thu tăng lần lượt 23,4%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận 49 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 308% so với nửa đầu năm 2021.

Trong năm 2022, công ty đặt ra kế hoạch thu về 1.768 tỷ đồng doanh thu và 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2022, tổng cộng tài sản công ty sở hữu là 1.684 tỷ đồng, tăng 18%. Mức tăng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn đạt đạt 1.451 tỷ đồng, cao hơn so với đầu năm 22,3%.

Nửa đầu năm 2022, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty giảm mạnh 86% so với đầu kỳ, giảm từ 101 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng ở cuối kỳ. Các khoản đầu tư về tài chính của công ty đạt 460 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 282 tỷ đồng, tăng lần lượt 23,3% và 59,3% so với số đầu năm.

Về chỉ số hàng tồn kho, hàng tồn kho của SFG tình đến cuối tháng 6 là 683 tỷ đồng tăng 12%, trong đó chi phí thành phẩm tăng gấp 2 lần so với đầu kỳ, đạt mức 201 tỷ đồng.

Tính đến cuối kỳ, dư nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối tháng 6 là 1.064 tỷ đồng, tăng 26%. Tăng chủ yếu đến từ các khoản phải trả cho người lao động, tăng gấp 3 lần so với đầu năm, ở mức 62 tỷ đồng. Ngoài ra các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng ghi nhận tăng 24,7%, đạt 869 tỷ đồng tại cuối kỳ.

Nguồn vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp tại ngày 30/6 là 1.684 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm.

Tại phiên họp HĐCĐ năm 2022, công ty cho biết sẽ thường xuyên theo dõi sát biến động về tình hình chính trị trên thế giới, dịch bệnh và các yếu tố tác động đến giá nguyên vật liệu đầu vào để xây dựng kế hoạch mua, dự trữ nguyên liệu hợp lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục cộng tác với các đối tác trong năm 2021, mặt khác chủ động tìm kiếm khách hàng, đối tác mới để duy trì và nâng cao sản lượng xuất khẩu.

Về công tác tài chính, công ty duy trì các nguồn vốn để đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất vay phù hợp và sử dụng vốn hiệu quả. Thực hiện quản lý chặt chẽ công nợ, theo dõi và đôn đốc thu hồi nợ theo quy chế của Công ty, tiếp tục tìm các giải pháp thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Ngoài ra, Công ty cũng đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện quản trị tốt hàng tồn kho, tính toán dự trữ hàng tồn kho hợp lý phù hợp với kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2022; thực hiện các giải pháp quản trị chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Phát huy vai trò của kế toán quản trị và Kiểm toán nội bộ để kiểm soát và phòng ngừa những rủi ro.

Tác giả: Nguyễn Phương Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến