Dòng sự kiện:
REE mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
05/10/2022 06:34:02
Cơ điện lạnh REE đã chính thức trả nợ xong đối với lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 9, tháng 10/2017.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) thông báo đã mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu của 2 lô phát hành năm 2017 trong ngày 28/9.

Trong đó 175 tỷ đồng là trái phiếu mã REEBOND2017-01 phát hành ngày 28/9/2017 và 75 tỷ đồng còn lại là của lô trái phiếu mã REEBOND2017-02 phát hành ngày 18/10/2017.

Số trái phiếu trên có mệnh giá là 1 tỷ đồng đồng/đơn vị, kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản bằng 35,5 triệu cổ phiếu của Nhiệt điện Phả Lại - công ty thành viên của REE.

Lãi suất áp dụng cho năm tính lãi đầu kể từ ngày phát hành là 8,1%/năm. Lãi suất áp dụng đối với mỗi kỳ hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tính lãi thứ nhất tính từ ngày phát hành bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND trả lãi sau kỳ hạn 12 tháng của cá nhân tại Vietcombank cộng biên độ 2%/năm.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, lũy kế đến 28/9, REE đã mua hết toàn bộ lô trái phiếu REEBOND2017-01 và mua lại trái phiếu REEBOND2017-02 trước hạn gần 1 tháng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2022, REE ghi nhận doanh thu thuần 4.068 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với nửa đầu năm ngoái. Trong năm nay, REE đặt chỉ tiêu 9.279 tỷ đồng doanh thu và 2.064 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa năm, công ty đạt 44% kế hoạch doanh thu và 83% mục tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của công ty tăng 11,5% so với đầu kỳ lên khoảng 35.502 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền và các khoản đương tiền của công ty là 1.608 tỷ đồng. Hàng tồn kho vượt 1.000 tỷ đồng, tương đương tăng 27% so với đầu năm. Ngoài ra, REE có 1.402 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng trong nước.

Cuối kỳ, REE có tổng cộng 14.931 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 46% cơ cấu nguồn vốn, trong đó 1.345 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Công ty ghi nhận 10.303 tỷ đồng nợ vay dài hạn bao gồm 2.465 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, được đảm bảo bằng cổ phần tại các công ty con ở nhóm thuỷ điện.

Trong cơ cấu 7.830 tỷ đồng vay dài hạn tại các ngân hàng, các khoản vay nhằm mục đích thanh toán chi phí xây dựng cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum khoảng 3.430 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là toàn bộ quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản hình thành trong tương lai của chính dự án này.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của REE đạt 17.570 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối khoảng 9.471 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : trái phiếu , ree
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến