Dòng sự kiện:
23/12/2018 09:31:40
Để 'Căn hộ xanh' đạt các yêu cầu theo các tiêu chuẩn khắc khe của Leed (Mỹ), trong những ngày này, hàng nghìn công nhân và kỹ sư đang rất khẩn trương hoàn thành những sàn cuối cùng của block C.
1 2 3 4