Dòng sự kiện:
Sáng 27/11, Nghệ An có 48 ca dương tính với COVID-19, tất cả đều đã được cách ly
27/11/2021 07:48:35
Từ 18h00 ngày 26/11 đến 6h00 ngày 27/11, Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Tất cả các ca đều được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

2. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

3. Bệnh nhân N.V.A, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

4. Bệnh nhân L.T.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

5. Bệnh nhân V.Đ.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Thanh Phong 2, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

6. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Thanh Phong 2, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

7. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Cọ Muồng, Châu Phong, Quế Phong. Bệnh nhân sống trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

8. Bệnh nhân L.T.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân làm việc trong khu vực phong toả được xét nghiệm sàng lọc.

9. Bệnh nhân V.Đ.N, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Thạch Giám, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

10. Bệnh nhân L.Q.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Thạch Giám, Tương Dương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

11. Bệnh nhân T.A.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

12. Bệnh nhân N.Đ.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: thôn Thanh Đồng 2, Thanh Đồng, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.M.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

13. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nhân Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tại nhà riêng.

14. Bệnh nhân N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.H.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

15. Bệnh nhân L.X.V, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

16. Bệnh nhân T.Đ.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

17. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

18. Bệnh nhân T.B.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

19. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

20. Bệnh nhân L.T.D, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Ná Công, Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

21. Bệnh nhân N.L.N.H, nam, sinh 2007 Địa chỉ: Tiền Phòng, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.P.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

22. Bệnh nhân N.D.Q. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

23. Bệnh nhân H.P.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

24. Bệnh nhân C.T.L, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Bàu Khe, Giai Xuân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

25. Bệnh nhân Đ.Đ.P nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Thanh Lưu, Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

26. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.K.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

27. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.K.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

28. Bệnh nhân L.V.B, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

29. Bệnh nhân L.T.N.Y, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

30. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

31. Bệnh nhân L.T.M, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.Q đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

32. Bệnh nhân N.T.H.V, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly.

33. Bệnh nhân Đ.T.T.O, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn An, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Diễn Châu ngày 22/11. Bệnh nhân đã được cách ly

34. Bệnh nhân N.S.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

35. Bệnh nhân N.Đ.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

36. Bệnh nhân N.T.T.H nữ, sinh 1980. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. Bệnh nhân đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

37. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 19/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

38. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quỳnh Lưu ngày 23/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

39. Bệnh nhân M.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

40. Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

41. Bệnh nhân L.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 25/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

42. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

43. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

44. Bệnh nhân L.V.C, nam, sinh 1973. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

45. Bệnh nhân V.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

46. Bệnh nhân L.Q.S, nam, sinh 1974. Địa chỉ: bản Khe Ló, Môn Sơn, Con Cuông. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Con Cuông ngày 18/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

47. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Đông Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Đô Lương ngày 19/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

48. Bệnh nhân L.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 25/11. Bệnh nhân đã được cách ly.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến