Dòng sự kiện:
Sẽ giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ
23/05/2018 22:28:15
BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 15/5 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Liên quan lĩnh vực BHXH, BHYT, tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế, chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Hội đồng Giám định y khoa kết nối cơ sở dữ liệu về khám bệnh, chữa bệnh; dữ liệu về cấp hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ thực hiện chế độ BHXH với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về BHYT, BHXH và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH. Ban hành đầy đủ, cụ thể các quy trình chuyên môn, hướng dẫn Điều trị và Điều kiện thanh toán BHYT để áp dụng giám định điện tử.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi chính sách và khuyến khích doanh nghiệp phát triển. Đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội sớm đưa vào sửa đổi các vướng mắc, bất cập trong các Bộ luật liên quan đến BHXH - tiền lương - công đoàn.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kết hợp thủ tục đăng ký lao động và đăng ký BHXH nhằm cải thiện chỉ số Khởi sự kinh doanh. Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị; tạo lập và liên thông cơ sở dữ liệu về quản lý lao động với cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cập nhật cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh lao động, lao động, việc làm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BH thất nghiệp.

BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BHTN; Phấn đấu giảm thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ. Phát triển Hệ thống thông tin giám định BHYT, nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đặc biệt là giám định điện tử để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi người bệnh BHYT. Đổi mới quản lý, giảm biên chế, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHXH Việt Nam; đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ BHXH Việt Nam.

Theo VnExpress

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến