Dòng sự kiện:
Sợi Thế Kỷ: Lợi nhuận quý III/2022 giảm 19,7% về 50,13 tỷ đồng do lỗ tỷ giá
25/10/2022 12:18:03
CTCP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán STK - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu tăng 9,9% và lợi nhuận giảm 19,7% trong quý III/2022.

Lợi nhuận đi lùi do USD tăng giá

Trong quý III/2022, Sợi Thế Kỷ ghi nhận doanh thu đạt 515,1 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 50,13 tỷ đồng, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% về còn 17,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 2,62 tỷ đồng lên 90,86 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 80,3%, tương ứng giảm 7 tỷ đồng về 1,72 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 497,4%, tương ứng tăng thêm 13,33 tỷ đồng lên 16,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 9,5%, tương ứng giảm 2,17 tỷ đồng về 20,63 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, chủ yếu do hụt doanh thu tài chính và tăng chi phí tài chính so với cùng kỳ.

Sợi Thế Kỷ cho biết thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá kỳ này tăng. Cụ thể, tỷ giá đánh giá lại tại thời điểm 30/9/2022 là 23.700 VND/USD so với thời điểm 30/9/2021 là 22.680 VND/USD.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.684,71 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 197,48 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sợi Thế Kỷ lỗ tỷ giá trong 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty cho biết trong 9 tháng đầu năm, chi phí tài chính tăng từ 6,07 tỷ đồng lên 36,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 30,03 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là hơn 16 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 14,6 tỷ đồng …

Trong năm 2022, Sợi Thế Kỷ đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.605,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành 65,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Sợi Thế Kỷ tăng 15,3% so với đầu năm lên 2.271,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 754,97 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 628,5 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; tồn kho đạt 462,6 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 71,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 262,3 tỷ đồng lên 628,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 97,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 85,2 tỷ đồng lên 172,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 39,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 127,1 tỷ đồng lên 448,4 tỷ đồng và chiếm 19,7% tổng nguồn vốn.

Sợi Thế Kỷ có dư nợ vay bằng đồng USD tính tới 30/9/2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty có thuyết minh tổng giá trị nợ vay là vay ngắn hạn và gốc của khoản vay bằng đồng USD với trị giá 18,9 triệu USD. Như vậy, với việc tỷ giá tăng, Công ty có dư nợ bằng USD sẽ tiếp tục phải trích lập dự phòng giảm giá khoản nợ vay nói trên.

Lên kế hoạch chào bán 13,5 triệu cổ phiếu với giá tối đa 60.000 đồng/cổ phiếu

Trước đó, Công ty vừa chào bán 13.637.058 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc thời gian nộp tiền và đăng ký mua ngày 6/9, số lượng nhà đầu tư đăng ký mua tổng cộng 13.340.866 cổ phiếu và còn lại 296.015 cổ phiếu đã không được mua. Công ty tiếp tục chào bán cho nhóm cổ đông khác.

Ngoài ra, CTCP Sợi Thế Kỷ cũng vừa thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu với giá thấp nhất dự kiến là 48.500 đồng/cổ phiếu và cao nhất là 60.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai trong năm 2022.

Số tiền huy động được dự kiến từ 654,75 tỷ đồng đến 810 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 650 tỷ đồng góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH Sợi, Dệt Nhuộm; và 160 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu STK giảm 1.400 đồng về 32.100 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến