Dòng sự kiện:
Sơn La bổ nhiệm 19 lãnh đạo, quản lý thiếu chuẩn, Bộ Nội vụ đề nghị xử lý
09/02/2021 08:59:35
Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận có 19 trường hợp bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sơn La thiếu hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó... trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La từ năm 2018 đến ngày 31/8/2020.

Về quản lý biên chế công chức, kết luận thanh tra cho thấy còn 3 cơ quan, tổ chức sử dụng 13 viên chức biệt phái làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã tuyển dụng được 67 công chức các ngạch chuyên viên, cán sự và tương đương. Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 95 hồ sơ cho thấy, còn 4 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng viên chức hoặc quyết định tuyển dụng viên chức không căn cứ vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Sơn La vào tháng 10/2020

Đến thời điểm thanh tra, 3 trường hợp có quyết định tuyển dụng công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với ngạch công chức hiện giữ. Một số trường hợp trước khi được tiếp nhận vào công chức đã được các cơ quan, tổ chức điều động, biệt phái đến làm việc chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức hành chính.

90 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chưa có ý kiến thống nhất hoặc chưa có phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định; một số biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ánh việc kiểm tra, sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người đề nghị tiếp nhận.

Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh rà soát, xử lý đối với các trường hợp nêu trên.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận, còn 16/410 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Ngoài ra còn có 26 trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nhưng quyết định tuyển dụng công chức, viên chức trước đó không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hoặc không có căn cứ tuyển dụng. Đến nay, 23/26 trường hợp đã được UBND tỉnh rà soát, xử lý, còn 3 trường hợp. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 3 trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước nhưng quyết định tuyển dụng trước đó chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hoặc trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, xử lý và chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Sơn La rà soát điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục đổi với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, kịp thời phát hiện các trường hợp được bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn để cử đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong Kết luận thanh tra này.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

Tác giả: Thu Hằng

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến