Dòng sự kiện:
21/05/2018 10:07:26
Trước những lo ngại về các ưu đãi thuế, Dự thảo Luật Đặc khu mới nhất đã tiếp thu và điều chỉnh theo hướng giảm bớt ưu tiên.
1 2 3 4