Dòng sự kiện:
21/09/2018 10:21:14
Chính phủ cho rằng việc sửa đổi Luật Quản lý thuế ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết...
  • Bởi 19/09/2018 10:30:41
    Hiệu quả đồng vốn Nhà nước chịu ảnh hưởng khá lớn bởi người đại diện.
  • Bởi 19/09/2018 08:01:18
    Để tránh tình trạng lợi dụng việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt để gây khó khăn cho DN làm thủ tục, Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, TP thực hiện việc thu nộp phí, lệ phí hải quan.
  • Bởi 18/09/2018 20:04:13
    Bộ Tài chính vừa hoàn tất việc lấy ý kiến và sắp ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia.
1 2 3 4