Dòng sự kiện:
18/06/2019 16:08:09
Người lao động Nhà máy in tiền có thu nhập bình quân mỗi tháng là 19 triệu đồng, còn quản lý nhận hơn 39 triệu đồng.
1 2 3 4