Dòng sự kiện:
04/02/2020 07:14:59
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 12 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ trong tháng 1/2020, huy động được tổng cộng 9.526 tỷ đồng trái phiếu.
1 2 3 4