Dòng sự kiện:
13/06/2019 16:01:47
Đến hết ngày 31/3 Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm 620,6 tỷ đồng và đến cuối tháng 4/2019 ước tính âm khoảng 1.000 tỷ đồng.
1 2 3 4 5