Dòng sự kiện:
Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Cam Lâm và Ninh Hòa
23/12/2021 06:48:21
UBND huyện Cam Lâm và UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có thông báo tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, UBND huyện Cam Lâm vừa có thông báo gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cam Lâm, UBND các xã và thị trấn Cam Đức về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo UBND huyện Cam Lâm, hiện nay huyện đã thực hiện hết chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cam Lâm.

Đồng thời, UBND huyện Cam Lâm đang triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

Vì vậy, UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ngày 16/12 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 9/12, UBND thị xã Ninh Hòa cũng đã có văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Ninh Hòa; UBND các xã, phường về việc tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 25/4/2019. Đến nay, quy hoạch của thị xã Ninh Hòa đã hết hạn gần 12 tháng (kể từ sau 31/12/2020).

Việc triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Ninh Hòa được thực hiện theo chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch của kỳ quy hoạch, kế hoạch đến năm 2020.

Hiện nay, thị xã Ninh Hòa đang triển khai lập mới quy hoạch sử dụng đất 2021 – 2030 và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch (trong đó, thực hiện theo định hướng quy hoạch cấp tỉnh, của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các quy hoạch khác).

Do đó, để tránh phát sinh việc mâu thuẫn giữa các quy hoạch (quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch Vân Phong, các quy hoạch chuyên ngành khác) và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, UBND thị xã Ninh Hòa tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết đối với hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thời gian tạm dừng từ ngày 10/12 cho đến khi Quy hoạch sử dụng đất 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Ninh Hòa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian gần đây, giá đất ở tại thị xã Ninh Hòa tăng nhanh khi có thông tin các tập đoàn xin đầu tư vào địa phương này. Trong khi đó, ở huyện Cam Lâm giá đất liên tục tăng cao khi có một số tập đoàn lớn được chấp thuận chủ trương khảo sát dự án tại đây.

Tác giả: Châu Tường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến