Dòng sự kiện:
Thái Nguyên: Rà soát, chấn chỉnh hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai
23/07/2021 11:53:55
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu trong quý 3 quý 4 năm nay, các cơ quan đơn vị phải triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận số 1046/KL-TTCP về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 01/01/2010 đến 31/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Cùng với đó là ban hành quyết định số 2471/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận này.

Mục tiêu của Kế hoạch 126 nhằm thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục một số yếu kém trong quản lý...

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định; rà soát, khắc phục, chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra ngay trong quý 3 và quý 4/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; định kỳ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định.

Tác giả: Phan Dương

Theo: VnEconomy
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến