Dòng sự kiện:
Thanh Hóa chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về giá vật liệu xây dựng
27/02/2024 07:18:59
Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn 2285/UBND-CV nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở và lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố cần thực hiện nghiêm Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng VLXD cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia; Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức xác định và công bố giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn.

 

Ảnh minh họa

Đối với Sở Xây dựng: Tiếp tục công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng (hằng quý hoặc sớm hơn nếu cần thiết), đơn giá nhân công xây dựng (hằng năm hoặc sớm hơn nếu cần thiết), giá ca máy và thiết bị thi công đảm bảo kịp thời, đầy đủ, phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật.

Cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu về định 3 mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐCP, để tổng hợp và công khai về tình hình thực hiện công bố và cập nhật các thông tin nêu trên của các địa phương trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Giao Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xem xét chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp (trong đó có các dự án đầu tư khai thác khoáng sản) đảm bảo quy định của pháp luật.

Tháo gỡ những vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa phục vụ các dự án đầu tư xây dựng và phục vụ khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường.

Tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch đấu giá các mỏ, ưu tiên đấu giá các mỏ đã thăm dò, phê duyệt trữ lượng và các mỏ nằm gần khu vực có các dự án, công trình lớn, trọng điểm, quan trọng, để đáp ứng đủ, kịp thời nguồn vật liệu cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến trồng rừng thay thế, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Tài chính, đôn đốc các đơn vị sản xuất các loại VLXD thuộc diện kê khai giá theo luật giá (xi măng, thép xây dựng). Thực hiện công khai giá các loại VLXD thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn tỉnh trên website của Sở Tài chính.

UBND các huyện, thị xã, thành phố - Tiếp tục rà soát các mỏ khoáng sản đất, đá, cát mới (kể cả các mỏ cát nhiễm mặn tại các cửa sông, cửa biển làm vật liệu san lấp) để bổ sung vào quy hoạch, gửi về Sở Xây dựng để kiểm tra, nếu đủ điều kiện sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương bổ sung vào Quy hoạch tỉnh.

Tiến hành khảo sát, điều tra giá VLXD trên địa bàn và báo cáo kết quả khảo sát giá gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng cuối quý, báo cáo trước ngày 15 hằng tháng đối với các loại VLXD có biến động giá lớn để công bố theo tháng.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến