Dòng sự kiện:
Thép Pomina: Nguy cơ huỷ niêm yết hiện hữu khi gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2023
29/03/2024 08:14:35
CTCP Thép Pomina (mã POM - sàn HoSE) thực hiện gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 mặc dù đã nhận được nhắc sở của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Ngày 28/3/2024, Thép Pomina bất ngờ gửi đơn xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), thời gian gia hạn đến ngày 15/5/2024.

Được biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, Báo cáo kiểm toán năm phải được nộp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy, căn cứ quy định hiện hành, Thép Pomina sẽ có thể nộp trễ Báo cáo tài chính năm 2023.

Lý giải cho việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Thép Pomina cho biết hiện đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục, cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

“Vì những lý do nhà đầu tư còn đang xem xét để đưa ra Bản thoả thuận hợp tác nên cần khoảng thời gian nhất định”, Thép Pomina cho biết thêm.

Điểm đáng lưu ý, trước đó, vào ngày 2/2, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh có gửi công văn nhắc nhở đến Thép Pomina về việc nếu tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán trong 3 năm liên tiếp sẽ bị hủy niêm yết.

Do đó, HoSE lưu ý cổ phiếu POM có thể bị hủy niêm yết nếu phía Thép Pomina chậm nộp BCTC năm 2023 (yêu cầu nộp trước ngày 1/4).

Như vậy, Thép Pomina đã không thực hiện nghiêm chỉnh nhắc nhở của HoSE nộp Báo cáo tài chính trước ngày 1/4/2024, điều này đồng nghĩa nguy cơ huỷ niêm yết đang hiện hữu.

Thép Pomina có thể thu được tối đa 5.800 tỷ đồng khi góp vốn hai nhà máy

Về kế hoạch tái cấu trúc, Thép Pomina cho biết nhằm làm lành mạnh hoá cơ cấu tài chính, đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất tại nhà máy thép Pomina 1 và nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh (Pomina 3).

Công ty quyết định thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ khoảng 2.700 đến 2.800 tỷ đồng; và vốn vay ngân hàng là 4.000 tỷ đồng. Như vậy, ước tính vốn điều lệ chiếm 40% tổng nguồn vốn, và còn lại 60% là vốn vay.

Về cơ cấu cổ đông tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, Thép Pomina sẽ sở hữu 35% vốn điều lệ (khoảng 900 đến 1.000 tỷ đồng) và còn lại 65% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác (khoảng 1.800 – 1.900 tỷ đồng).

Đối với phần góp của Thép Pomina, Công ty sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị tại 2 nhà máy Pomina 1 và Pomina 3, sau góp vốn sẽ chấm dứt đăng ký kinh doanh của 2 đơn vị; các cổ đông khác sẽ góp vốn bằng tiền mặt.

Được biết, Công ty kiểm toán AFC & Savills đã định giá hai nhà máy Pomina 1 và Pomina 3 thuộc Thép Pomina với giá trị 6.694 tỷ đồng.

Căn cứ vào giá trị định giá, giá trị hai nhà máy của Thép Pomina khoảng 6.000 đến 6.800 tỷ đồng, Thép Pomina sẽ góp từ 900 đến 1.000 tỷ đồng vào pháp nhân mới là Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Như vậy, giá trị thu hồi được sau khi góp vốn 2 nhà máy là 5.100 đến 5.800 tỷ đồng.

Đối với số tiền thu hồi còn lại, Thép Pomina dự kiến dùng 3.757 tỷ đồng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn tại Ngân hàng; và còn lại 1.343 tỷ đồng để thanh toán các khoản phải trả các nhà cung cấp.

Thực tế, với việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, nhóm cổ đông chiến lược chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina và đồng thời cũng sở hữu quá bán tại Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ. Ngược lại, Thép Pomina chỉ sở hữu 35% vốn, đồng thời mất quyền chi phối 2 nhà máy đã xây dựng.

Pomina tiếp tục lỗ thêm 959,7 tỷ đồng trong năm 2023

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 333,28 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 312,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 459,4 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Thép Pomina ghi nhận doanh thu đạt 3.281,2 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ thêm 959,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.166,9 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Thép Pomina đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 150 tỷ đồng. Như vậy, mức lỗ năm 2023 đã vượt xa kế hoạch lỗ 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, với việc tiếp tục lỗ trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế của Thép Pomina 1.270,96 tỷ đồng, bằng 45,4% vốn chủ sở hữu.

Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ năm thứ 2 liên tiếp, trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Thép Pomina còn ghi nhận âm 331,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 15,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 8,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 127,1 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Thép Pomina giảm 5,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 627,3 tỷ đồng, về 10.404,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 5.808 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.603,2 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.446,2 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,83 tỷ đồng, lên 6.312,47 tỷ đồng và bằng 395,8% vốn chủ sở hữu (đầu năm ghi nhận 6.218,64 tỷ đồng, bằng 238,1% vốn chủ sở).

Điểm đáng lưu, tính tới 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 7.963,6 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn ghi nhận 3.099,3 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn đang lớn hơn tài sản ngắn hạn 4.864,3 tỷ đồng, hay có thể hiểu Công ty đang sử dụng 4.864,3 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn với kỳ hạn lớn hơn 1 năm.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến