Dòng sự kiện:
Thu ngoài lãi leo cao, Bac A Bank báo lợi nhuận tăng 36% quý I/2023
21/04/2023 11:38:25
Các khoản thu ngoài lãi của Bac A Bank đều ghi nhận tăng đột biến trong quý I/2023 cùng sự tăng trưởng của thu nhập lãi thuần, ngân hàng báo lãi ròng 335 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với hoạt động chính tăng hơn 8,9% so với cùng kỳ, mang về cho ngân hàng 578 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Đáng chú ý, các khoản thu ngoài lãi của Bac A Bank ghi nhận tăng cao trong quý đầu năm nay. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh gần 85%, đạt hơn 30 tỷ đồng chủ yếu do dịch vụ uỷ thác và ngân quỹ tăng đột biến hơn 2,6 lần cùng với giảm chi phí hoạt động thanh toán giảm 32%.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận lãi 30 tỷ đồng trong quý I/2023, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 10 tỷ đồng.

Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng đột biến gấp 4,6 lần cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng, nhờ tăng thu nhập và được hoàn nhập hơn 10 tỷ đồng.

Lãi từ hoạt động kinh doanh khác cũng tăng mạnh đến 149% so với cùng kỳ. Mảng góp vốn, mua cổ phần mang về hơn 5 tỷ đồng lãi cho ngân hàng.

Trong kỳ, ngân hàng tăng trích lập dự phòng khi dành ra hơn 18 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, nhưng đồng thời được hoàn nhập hơn 28 tỷ dự phòng rủi ro tín dụng.

Do đó, Bac A Bank thu được hơn 335 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 36% so với quý I/2022. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng 37%.

So với mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng cho cả năm 2023, như vậy, Bac A Bank đã thực hiện được 31% kế hoạch sau quý đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ngân hàng nhích nhẹ 4% so với đầu năm, lên gần 133.852 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm 20%, xuống mức 8.804 tỷ đồng.

Mặt khác, chứng khoán kinh doanh chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi tăng mạnh gần 3 lần so với thời điểm đầu năm. Cho vay khách hàng dường như đi ngang ở mức 93.975 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ, cũng tính đến cuối quý I/2023, ngân hàng ghi nhận hơn 532 tỷ đồng nợ xấu, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng mạnh nhất với 45%, nhưng nợ có khả năng mất vốn vẫn chiếm phần lớn (hơn 80%) tổng nợ xấu, ghi nhận hơn 427 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu tăng kéo tỉ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ 0,55% vào đầu năm lên 0,57%.

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại Bac A Bank tăng nhẹ 5%, đạt hơn 101.655 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá tăng 13%, lên mức 8.858 tỷ đồng do phát sinh thêm kỳ hạn dưới 12 tháng, song tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác lại giảm 15%, còn 9,348 tỷ đồng.

Sắp tới, Bac A Bank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 22/4 tại tỉnh Nghệ An.

Tại Đại hội, ngân hàng này dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ gần 8.334 tỷ đồng lên 9.855 tỷ đồng thông qua 2 phương thức.

Diễn biến thị giá cổ phiếu BAB (Nguồn: TradingView).

Thứ nhất, BAB dự kiến phát hành 62,5 triệu cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 625 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ chia cổ tức 7,5% vốn điều lệ mới (8.334 tỷ đồng) sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của Bac A Bank năm 2022 sau khi đã trích lập các quỹ. Số cổ phần này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

Thứ hai, BAB cũng sẽ chào bán tối đa gần 89,6 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 896 tỷ đồng. Tỉ lệ chào bán dự kiến 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, giá chào bán có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình thực tế của thị trường.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được dùng để bổ sung một phần vào mua sắm tài sản cố định, phát triển mạng lưới giao dịch, một phần dùng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Tác giả: Lê Thanh Hồng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến