Dòng sự kiện:
Tích tụ ruộng đất là xây dựng NTM bền vững
05/04/2024 16:49:21
Những cánh đồng rộng lớn, hệ thống cơ sở hạ tầng điện đường trường trạm tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã thay đổi hơn trước đây rất nhiều.

Có thể nói, xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao vừa là động lực nhưng cũng là thách thức lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Giang. Để có cơ sở thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, phân công từng cán bộ phụ trách và hướng dẫn các ấp tổ chức thực hiện.

Hệ thống đường giao thông khang trang sạch đẹp.

Đến nay, xã Sơn Giang đã đạt được kết quả xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao được các sở ngành cấp tỉnh công nhận đạt chuẩn 19/20 tiêu chí, chỉ còn tiểu tiêu chí 18.1 của tiêu chí 18 là tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung.

Xác định phát triển kinh tế là đòn bẩy để xây dựng các tiêu chí còn lại, xã đã triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất. Nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn cũng phát huy tốt vai trò hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tổ chức các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhân dân… giúp nâng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, xã cũng đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại có bước phát triển nhanh và đa dạng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống.

Đến xã Sơn Giang hôm nay, có thể cảm nhận được diện mạo mới của vùng nông thôn. Những ngôi nhà khang trang, hệ thống cây xanh, hoa ven đường đua nhau khoe sắc, đường làng ngõ xóm được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, sạch đẹp.

 Hàng tuần các tổ chức đoàn thể ra quân vệ sinh đường giao thông.

“Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng xã NTM nâng cao, xã đã tranh thủ tiếp thu sự lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp trên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các phần việc. Đồng thời, xã kịp thời biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, hiệu quả để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đồng thời, tập trung khai thác những điều kiện thuận lợi của địa phương, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, có cơ cấu chuyển đổi theo điều kiện liên kết phù hợp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, giải quyết các vần đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn theo chuẩn NTM nâng cao”, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang chia sẻ.

Nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt năm 2023, xã đã thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; Chị thỉ số 19-CT/HU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng huyện nông thôn mới bền vũng giai đoạn 2022 – 2025.

Tích tụ ruộng đất quy mô lớn được coi là bước thứ hai sau dồn điền, đổi thửa nhằm thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vốn, đưa máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất

Năm 2023 thực hiện đề án chuyển đổi, tích tụ ruộng đất tại thôn Vùng Trộ Đó, Phát Lát, Leo của 4 Thôn gồm: Thôn 2, thôn 3,  thôn 5, thôn 7.  Diện tích 16,79 ha đất lúa.

Tích tụ ruộng đất Sơn Giang luôn được đánh giá cao.

Tổng số hộ 226 hộ tổng thửa 371 thửa. trong đó 277 thửa của 226 hộ; 94 thửa đất UBND xã quản lý. Sau chuyển đổi, tích tụ mổi thôn một vùng, mổi hộ một thửa, sau tích tụ còn 226 hộ/226 thửa và 5 thửa đất UBND xã quản lý tổng 231 thửa. Sau tích tụ giảm 140 thửa giảm 37,7% tổng số thửa; Thửa có diện tích lớn nhất 2128,1m2; thửa nhỏ nhất 122,6m2  

Có thể khẳng định rằng hình thức tích tụ ruộng đất ban đầu đã đem lại hiệu quả cao hơn so với sản xuất nông hộ. Việc tích tụ đã và đang từng bước làm thay đổi thói quen trong sản xuất nhỏ lẻ và gieo cấy truyền thống của người dân.

Các hộ tích tụ ruộng đất đã đầu tư khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc, thiết bị, làm giảm bớt chi phí sản xuất nên hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đã tăng lên.

Anh Thơ

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến