Dòng sự kiện:
07/06/2019 18:16:11
Chỉ trong hai tháng 4 và 5 vừa qua, hàng loạt quốc gia trên thế giới đã cắt giảm mặt bằng lãi suất để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Xu hướng này còn được gọi là quá trình nới lỏng tiền tệ.
1 2 3 4