Dòng sự kiện:
07/08/2019 13:33:37
Khi giao dịch không dùng tiền mặt, các cửa hàng và mọi người sẽ ít bị thiệt hại hơn do trộm cắp. Những chính phủ sẽ dễ kiểm soát hơn gian lận hay trốn thuế...
1 2 3 4 5