Dòng sự kiện:
28/05/2019 21:09:08
Dưới những căn hầm bí mật ở Rome, các đồng tiền giấy 100 và 200 Euro mới coóng lăn khỏi máy in.
1 2 3 4 5